Олон улсад хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй байгаа 25-н мэргэжил

2021/09/24 Админ 27817 10 сэтгэгдэл

 

   Ихэнх хүмүүс сонирхолтой чиглэлээрээ суралцан төгсөөд ажилтай мөн орлоготой байхыг хүсдэг билээ. Хэд хэдэн мэргэжлийн чиглэлийг хэзээ ч эрчээ алдахгүй гэж үздэг бөгөөд үүнд бидний мэдэхээр инженер, анагаах ухаан зэрэг ордог.  Тэгвэл сургуулиа төгссөний дараа өндөр цалинтай ажилд орох боломжийг олгодог 25 мэргэжлийн талаар авч үзье.

Био анагаахын инженерчлэл

   Био анагаахын инженерийн зэрэг нь хүмүүсийг үйлдвэрлэх, эмнэлгийн төхөөрөмж боловсруулах, судалгаа, хөгжүүлэлт гэх мэт янз бүрийн чиглэлээр ажиллахад бэлтгэдэг. Биоанагаахын инженерүүдийн зорилго бол анагаах ухааны ертөнцөд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх технологийг зохион бүтээх, хөгжүүлэх явдал юм. Энэ мэргэжил 2028 он гэхэд 4% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд олон улсын түвшинд жилд дунджаар цалин 88,550 доллар байна.

Компьютерын шинжлэх ухаан

    Компьютерын шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи нь мэргэжил сонголтын хувьд улам бүр түгээмэл болж байна. Энэ салбар нь 2018-2028 оны хооронд ажлын байрны хувьд 12% -иар өсөх төлөвтэй байгаа. Компьютерын шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн жилийн дундаж цалин 83,320 доллар байна. Компьютерын шинжлэх ухааны чиглэлээр мэргэшсэн хүмүүс компьютерын үйлдлийн системийг програмчлах, вэбсайт бүтээх, компьютертой холбоотой бусад нарийн төвөгтэй ажлуудыг хийх зэрэг нарийн тооцоолох үйл явцыг тооцоолж мөн бүтээж сурдаг билээ.

Далайн инженерчлэл

    Тэнгисийн инженерийн шинжлэх ухааны бакалаврын зэрэгт оюутнуудыг бүтэц, завь, шумбагч онгоц гэх мэт далайн янз бүрийн үйлдлийн системийн талаархи мэдлэгт сургадаг. Судлах үндсэн хичээлд физик, механик инженерчлэл, дифференциал тэгшитгэл орно. Энэхүү карьерын талбар нь 2018-2028 оны хооронд 9% -иар өсөх төлөвтэй байгаа юм. Сургуулиа төгсөөд дундаж орлого нь 92,560 доллар байна.

Эм зүйн шинжлэх ухаан

    Эмийн шинжлэх ухааны үндсэн мэргэжлүүдэд эм зүйч, клиник судлаачид багтдаг. Энэхүү карьер нь 2018-2028 оны хооронд 8% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд нэлээн илүү хурдан өсөлтийг харуулж байгаа юм.. Эмийн шинжлэх ухааны мэргэжилтнүүдийн жилийн дундаж цалин нь 84,810 доллар юм.

Компьютерийн инженер

    Компьютерийн инженер мэргэжлээр физик, математик, компьютерийн шинжлэх ухааны тусламжтайгаар компьютерийн төрөл бүрийн програм хангамж, техник хангамжийг хэрхэн үнэлэх, бий болгох, хэрэгжүүлэх талаар суралцдаг. Энэхүү карьерын зам нь 2028 он гэхэд 6% -иар өсөх төлөвтэй бөгөөд жилийн дундаж орлого нь 114,600 доллар юм.

Электроникийн инженер

    Цахилгааны инженерийн мэргэжлээр төрөл бүрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийг хэрхэн үнэлэх, зохион бүтээх, хөгжүүлэх талаар суралцдаг. Эдгээр мэргэжилтнүүд компьютер, робот техник, цахилгаан систем зэрэг төрөл бүрийн электрон төхөөрөмжүүд дээр ажиллах боломжтой. Энэхүү карьерын зам 2018-2028 оны хооронд 2% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд цахилгааны инженерүүдийн жилийн дундаж цалин 96,640 доллар байна.

Санхүү

    Санхүүгийн чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй байх нь төгсөгчдөд нягтлан бодогч, санхүүгийн шинжээч, санхүүгийн зөвлөх зэрэг мэргэжлээрээ ажиллах боломжийг олгодог. Энэ салбар нь 2018-2028 оны хооронд 7% -иар өсөх төлөвтэй байгаа нь бусад ихэнх карьеруудаас илүү хурдан юм. Санхүүгийн чиглэлээр ажилладаг хувь хүмүүсийн жилийн дундаж цалин нь 68,350 доллар юм.

Програм хангамжийн инженерчлэл

    Програм хангамжийн инженер мэргэжлээр ихэвчлэн програм хангамж хөгжүүлэгчид ажилладаг бөгөөд энэ нь эрэлт ихтэй байдаг карьерын зам юм. Чухамдаа энэ ажил мэргэжил 2018-2028 оны хооронд 21% -иар өсөх төлөвтэй байгаа нь бусад бүх карьерын салбараас хамаагүй хурдан юм. Програм хангамжийн инженер мэргэжлээр төгссөн хүний дундаж орлого 103,620 доллар байдаг.

Барилгын инженерчлэл

    Барилгын инженер мэргэжлээр барилгын төслүүдээс олдсон дэд бүтцийн системийг хэрхэн хөгжүүлэх, бүтээх, хэрхэн бий болгох талаар суралцдаг. Барилгын инженерүүд олон нийтийн дотор нисэх онгоцны буудал, гүүр болон бусад төрлийн барилга байгууламж барих, засварлах төслүүдийг хянадаг. Барилгын инженерийн ажил эрхлэлт 2018-2028 оны хооронд 6% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд эдгээр мэргэжилтнүүдийн жилийн дундаж орлого 86,640 доллар байна.

Хэрэглээний математик

    Хэрэглээний математикийн зэрэг нь хувь хүмүүсийг инженерчлэл, шинжлэх ухаан, компьютерын шинжлэх ухааны чиглэлээр ажиллахад бэлтгэдэг. Хэрэглээний математикийн бакалавр зэрэгтэй хүний хийж болох ажлын жагсаалтад актуарер, компьютерийн програмист, логистикч багтдаг. Энэхүү карьерын талбар нь эрэлт ихтэй байгаа бөгөөд 2028 он гэхэд 30% -иар өсөх төлөвтэй байгаа нь бусад бүх мэргэжлээс хамаагүй хурдан юм. Хэрэглээний математикийн зэрэгтэй хүний дундаж орлого нэг жилд 101,900 доллар байдаг.

Статистик

    Статистикийн зэрэг нь хувь хүмүүсийг статистикч, санхүүгийн мэргэжилтэн болон бусад холбогдох чиглэлээр ажиллуулахад бэлтгэдэг. Энэхүү карьерын талбар нь эрэлт ихтэй байгаа бөгөөд 2028 он гэхэд 30% -иар өсөх төлөвтэй байгаа юм. Статистикч болон түүнтэй адилтгах ажилчдын жилийн дундаж орлого 87,780 доллар байна.

Эрүүл мэндийн болон эрүүл мэндийн бэлтгэлийн хөтөлбөрүүд

  Эмнэлгийн болон эрүүл мэндийн бэлтгэлийн хөтөлбөрүүд нь хувь хүмүүсийг анагаахын сургууль эсвэл эрүүл мэндтэй холбоотой бусад хөтөлбөр, мэргэжлээр бэлтгэдэг. Эмнэлгийн болон эрүүл мэндийн бэлтгэл ангийн оюутнуудын судлах нийтлэг чиглэл нь шүдний эмч, сувилагч, эмийн санч (эм зүйч) юм. Эмнэлгийн болон эрүүл мэндийн бэлтгэл мэргэжлээр сурч буй мэргэжилтнүүд 2028 он гэхэд 14% -иар өсч, жилийн дундаж орлого нь 66,440 доллар байх болно.

Эдийн засаг

    Эдийн засгийн мэргэжлүүд нь эдийн засгийн систем хэрхэн ажилладаг, нийгэмд хэрхэн нөлөөлдөг талаар суралцдаг. Эдийн засгийн үндсэн мэргэжлүүдийн дунд санхүүгийн шинжээч, актуарер, зах зээлийн судалгааны шинжээч орно. Энэхүү карьерын талбар 2028 он гэхэд 8% -иар өсч, жилийн дундаж орлого нь 104,340 доллар болно.

Генетик

    Генетикийн мэргэжил нь хувь хүмүүст генетик нь орчин үеийн нийгэмд хэрхэн нөлөөлдөг талаар гүнзгий мэдлэг өгдөг. Энэ бол 2018-2028 оны хооронд 27% -иар өсөх төлөвтэй байгаа эрэлт хэрэгцээтэй салбар юм. Генетикийн мэргэжилтнүүдийн жилийн цалин жилд 80,370 доллар байдаг.

Механик инженер

  Механик инженерийн зэрэг нь оюутнуудад янз бүрийн машиныг хэрхэн шинжлэх, хөгжүүлэх талаар гүнзгий мэдлэг өгдөг. Энэ чиглэлээр заадаг нийтлэг хичээлүүд нь динамик, дизайны зарчим, хими орно. Энэхүү карьерын зам 2028 он гэхэд 4% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд механик инженерүүд жилд дунджаар 87,370 долларын орлого олдог.

Удирдлагын мэдээллийн систем

   Удирдлагын мэдээллийн системийн мэргэжил нь оюутнуудад мэдээллийн систем, тэдгээрийг бизнесийн ертөнцөд хэрхэн ашиглах талаар мэдлэг олгодог. Мэдээллийн системийн менежментийн үндсэн мэргэжлүүдэд системийн шинжээч, мэдээллийн сангийн администраторууд багтдаг. Энэ салбарын 2028 он хүртэл төлөвлөсөн өсөлт 11% байх бөгөөд менежментийн мэдээллийн системийн мэргэжилтнүүдийн дундаж цалин жилд 142,530 доллар байна.

Математик

  Математикийн зэрэг нь оюутнуудыг математикийн профессор, хөрөнгө оруулалтын банкир, судлаач зэрэг хэд хэдэн албан тушаалд ажиллуулахад бэлтгэдэг. Математикийн чиглэлээр мэргэшсэн ихэнх мэргэжлүүд эрэлт ихтэй. Тухайн салбарын ажлын байрны өсөлтийн төсөөлөл 2018-2028 оны хооронд 30% байх бөгөөд математикийн мэргэжилтнүүд жилд дунджаар 101,900 долларын орлого олдог.

Физик

   Физикийн чиглэлээр мэргэшсэн хүмүүс хэрэглээний инженерчлэл, өгөгдлийн дүн шинжилгээ, дизайны инженерчлэлийг багтаасан карьерын өргөн сонголттой байдаг. Физикийн мэргэжилтнүүд шинжлэх ухаан, математикийн янз бүрийн хэлбэрүүд, эдгээр зарчмуудыг бодит амьдрал дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар суралцдаг. Физикийн чиглэлээр мэргэшсэн хүмүүсийн ажил эрхлэлтийн түвшин 2028 он гэхэд 5% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд эдгээр мэргэжилтнүүдийн жилийн дундаж орлого 120,950 доллар байна.

Улс төрийн шинжлэх ухаан

    Улс төрийн шинжлэх ухааны мэргэжлээр улс төрд карьераа бэлтгэж, улс төрийн системийн үүсэл, хувьслыг судалдаг. Улс төр судлаачдын дундаж орлого 117,570 доллар бөгөөд энэ карьерын зам 2028 он гэхэд 5% -иар өсөх төлөвтэй байна.

Бизнесийн удирдлага

  Бизнесийн удирдлагын зэрэгтэй хүмүүс нягтлан бодох бүртгэл, менежмент, санхүүгийн чиглэлээр янз бүрийн мэргэжлээр суралцах боломжтой. Бизнес, санхүүгийн ажил мэргэжил 2028 он гэхэд бусад ажил мэргэжлийн дунджаас 7% -иар хурдан өсөх төлөвтэй байна. Бизнесийн мэргэжилтнүүдийн дундаж орлого жилд 68,350 доллар орчим байдаг.

Сувилахуй

  Сувилахуйн зэрэг нь хувь хүмүүст бүртгэлтэй сувилагч эсвэл өөр төрлийн сувилагчийн мэргэжлээр ажиллахад шаардлагатай боловсрол, сургалтыг өгөх болно. Сувилахуйн ажил мэргэжил нь 2028 он хүртэл 12% -ийн өсөлтийн хүлээгдэж буй өндөр эрэлттэй байгаа бөгөөд бүртгэлтэй сувилагчид жилд дунджаар 71,730 долларын орлого олдог.

Цаг уур

   Цаг уурын чиглэлээр мэргэшсэн хүмүүс уур амьсгал, цаг агаарыг судалж, ихэнхдээ цаг уур судлаач мөн агаар мандал судлаачаар ажилладаг. Энэхүү карьерын зам 2028 он гэхэд 8% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд жилийн дундаж орлого нь 94,110 доллар байна.

Ерөнхий инженерчлэл

  Ерөнхий инженерийн зэрэг нь хүмүүсийг хими, архитектур, компьютерийн инженерчлэлийн янз бүрийн чиглэлээр карьераа эхлүүлэхэд бэлтгэдэг. Эдгээр карьерууд нь маш их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа бөгөөд 2028 он гэхэд 4% -иар өсөх төлөвтэй байна. Ерөнхий инженерүүдийн дундаж орлого жилд 80,170 доллар байдаг.

Материал судлал

  Материал судлалын зэрэг нь оюутнуудыг хүрээлэн буй орчинд байгаа янз бүрийн материалыг судлах, дүн шинжилгээ хийх, удирдахад шаардлагатай ур чадвараар хангадаг. Энэхүү карьер нь эрчим хүч, компьютерын шинжлэх ухаан, тээвэр зэрэг нийгмийн янз бүрийн талуудын чухал хэсэг юм. Материал судлалын чиглэлээр мэргэшсэн хүмүүсийн ажлын төлөв 2028 он гэхэд 4% -иар өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд эдгээр мэргэжилтнүүдийн дундаж орлого жилд 99,800 доллар байна.

Химийн инженер

  Химийн инженерчлэл нь хими, физик, биологийн зарчмууд, тэдгээрийг нийгмийн янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрхэн ашиглахыг хүмүүст заадаг гол мэргэжил юм. Химийн инженерүүдийн жилийн дундаж цалин 104,910 доллар бөгөөд энэ карьерын зам 2018-2028 он хүртэл 6% -иар өсөх төлөвтэй байна.

lasttt


СЭТГЭГДЭЛ
АНХААРУУЛГА: Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг хэллэгийг хязгаарласан тул бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
0/500 тэмдэгт
НИЙТ СЭТГЭГДЭЛ (10)
Зочин [66.181.161.2] 2023/10/12
yhhhgxxd
Зочин [202.126.88.184] 2023/04/26
Манай улс яг эсрэгээрээ. МУИС- хими ,физикийн анги элсэгчгүй болсон гэсэн.уг нь соц үед бэлтгэгдсэн маш сайн маш багш нар, тэдний шавь нар гээд үнэнхүү мундаг суурьтай хайран багш нар байгаа даа
DR UROLOGIST [197.210.64.104] 2021/10/02
БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган
Зочин [202.55.188.91] 2021/09/24
odoo negent togsson mergejlee yah um be hha ghdee bayrlala dahij surahaas hha
Зочин [103.10.21.249] 2022/08/28
amjilt
Zochin [66.181.161.45] 2021/09/24
Udkuu bayjnaa hahaha
Zochin [66.181.161.45] 2021/09/24
Za udhgu bayjihnee dndaa engineer bn
Undy [66.181.161.45] 2021/09/24
Sonin comment
Зочин [66.181.187.115] 2021/09/24
En mergejludig harahaar baigaliin shinjleh uhaan ihenh ni bn manai uls heze en salbartaa anhaarah ym boloo
Зочин [202.126.90.95] 2021/09/24
Enjineeriin mergjl uneheer hergteiig haruulj bn daanch mngold ene mergjleer surch bgaa huuhdiin too tsoohn ymdaa
Сүүлд нэмэгдсэн
Их уншсан
Видео инфографик
Бүх видео
10мин 2022/04/18

Маркетингийн мэдээ, мэдээлэл авах

Та дижитал маркетингийн хамгийн сүүлийн үеийн чиг ханпдлага, дэвшлүүд болон арга техникүүдийн талаар мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөө авах хүсэлтэй бол и-мэйл хаягаа бүртгүүлээрэй. Баярлалаа.