Сүүлд нэмэгдсэн
Их уншсан
Компанид ижил зиндааны хамтрагчгүй нэг л хүн байдаг нь гүйцэтгэх захирал юм. Энэ нь бизнест хамгийн хүчирхэг, хүн бүрийн болохыг хүсдэг, баяр бахдалтай, цалин хангамж сайтай, бусдаасаа илүү нөлөөтэй албан тушаал байдаг.
Дижитал шилжилт хийх санаачлагуудын ихэнх нь бизнес удирдагчдын хүлээж байсан үр ашгийг өгөхгүй байх нь их байдаг. Сүүлд хийсэн судалгаагаар дижитал компаниуд таван дадлыг хэрэгжүүлснээр онцгой үр дүнд хүрэх боломжоо нэмэгдүүлдэг нь харагдсан.Нэгэнт тогтсон компаниудын хувьд бизнесийн загвар, бүтээгдэхүүнээ дижиталчлах дарамт шахалт дахиад эрчимтэй тулгарсан. McKinsey компанийн хийсэн судалгаагаар дижиталчлалыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн, өндөр гүйцэтгэлтэй хорин хувьд багтах компаниуд салбарынхаа орлогын 80%-ийг хамдаг байна.
Компаниуд тархины сканнинг, арай хямд техникүүдийн алиныг ашигласан нейромаркетингд мөнгө зарах ёстой вэ? Компаниудын зарим нь хэдийнэ мөнгө зарсан буюу NBC, TimeWarner компаниуд хэдэн жил нейромаркетингийн алба ажиллуулж, Microsoft, Google, Facebook зэрэг технологийн компаниуд саяханаас ийм алба зохион байгуулах болсон.