Сүүлд нэмэгдсэн
Их уншсан
Бизнес эрхлэгч, ерөнхий захирлуудад тулгардаг зайлшгүй асуудлын нэг бол бизнес хөгжүүлэлт болон өргөжүүлэлт юм. Нэг л арга барилаар удирдах нь зогсонги байдалд хүргэх аюултай. Түүнчлэн цар тахал өвчний үр дагавар дэлхий нийтэд, салбар бүрт хүчтэй нөлөөлсөн нь чухалчлах ёстой асуудал болгон хувиргасан юм.
Тус олимпиад нь JAVA программчлалын хэлний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, ЕБС – ийн багш нар болон сурагчдын код бичих мэдлэг ур чадварыг үнэлэх, алдаршуулах, орчин үеийн программчлалын хэлнүүдийг суралцахыг дэмжихэд оршино.
Яг одоогийн зах зээлд Java болон Python хэл нь олон талт байдал, хөрвөх чадвар, үр ашиг, автоматжуулалт зэргээрээ программын олон хэл дундаа хамгийн “халуухан” нь болоод байна. Гэхдээ аль хэлийг сурахаа шийдэж чадахгүй, аль эсвэл өөрийн тань сонирхол, ур чадварт аль хэл нийцэхийг сайн мэдэхгүй байна уу?
Видео
Бүх видео