Сүүлд нэмэгдсэн
Их уншсан
Борлуулагч хүнд борлуулалт хийх хүсэл байх хэрэгтэйгээс, хэзээ ч борлуулах хэрэгцээ байж болохгүй
Сайн харилцаа хэзээ ч төгс байдаггүй бөгөөд хэн ч таныг төгс байна гэсэн хүлээлт үүсгээгүй байгаа гэдгийг ойлгоорой. Гэхдээ бэлтгэл хангахад шаардлагатай хугацаа, хичээл зүтгэл зарцуулснаар та илүү сайн илтгэл тавьж чадна. Та сандралаа 0 болтол нь алга болгож чадахгүй ч үүнийг хамгийн бага байлгахад суралцаж чадна.
Танд хийхийг хүсэж буй зүйл байгаа ч биелүүлж чадахгүй мэт эсвэл юу хийхээ мэдэх ч нэг л явцгүй байгаад байгаа бол таны хувийн сахилга бат муу байгаатай холбоотой юм. Хувийн сахилга бат тань таны амьдрал, өөртөө итгэх итгэл, ажил мэргэжлийн замнал, эрүүл мэнд мөн цаашдын хүмүүстэй харьцах харилцаанд хүртэл нөлөөлдөг байна. Тэгвэл хэрхэн хувийн сахилга батаа сайжруулах вэ?