ФАЙЛЫН САН
Гэрийн даалгавар

Би мөрөөдөж байна -Мартин Лютер Кинг

Илтгэлийн үг сонголт найруулга зүй хичээлийн жишээ илтгэл.

Монгол хэл - Бямбын Ренчин

Илтгэх ур чадварын РЕТОРИК сургалтын Хичээл 2-н сургалтын материал