Төр, эрх зүйн онол болон улс төрийн онол сонирхогчдын зайлшгүй унших номууд

Төр, эрх зүйн онол болон улс төрийн онол сонирхогчдын зайлшгүй унших номууд

 

 Монголын Лектор Төвийн сургагч багш Ц.Амарсанаа

 


 1. Роборт Даль: Ардчилалын тухай онол
 2. Аренд Лийпхарт: Ардчилалын хэв загвар
 3. Др.Найжель Ашфорд: Чөлөөт нийгмийн үндсэн зарчмууд
 4. Адам Смит: Үндэсний баялаг
 5. Мильтон Фридман, Рөүз Фридман: Хувь заяагаа сонгох нь
 6. Буканин: Үндсэн хуулийн эдийн засгийн онол
 7. Дэвид Боаз: Либертарианизм
 8. Д.Батчулуун: Айн Рэндийн зарчим
 9. Н.Лүндэндорж: Шилжилтийн үеийн улс төр, эрх зүйн асуудлууд
 10. Жонн Локк: Эрх чөлөөний философи
 11. Людвиг фон Мизэс: Либериализм
 12. Д.Бэргланд: Нэгэн хичээлд багтаасан либертари үзэл
 13. Ж.Вольф: Гүүлбээрийн аялал
 14. Роналд Дворкин: Empire of law
 15.  Жон Роуз: Theory of justice
 16.  Шарль Монтескье: Хуулийн амин сүнс
 17. Басте: Хууль
 18.  Магна Харта
 19. 1789 оны Францын Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал
 20.  Чезаре Беккариа: Гэмт хэрэг ба ялын тухай
 21.  Марк Скаузэн: Эдийн засгийн ухааны эдүгээчлэгдсэн замнал
 22. Фридрих А.Хаек: Боолчлогдох замд
 23.  Г.Агар-Эрдэнэ: Хувийн өмчийн онол