Хувь хүний хөгжил, Реторик сургалтууд болно.

Монголын Лектор Төвийн Хувь хүнийг төлөвшүүлэх, бүтээмж дээшлүүлэх, ур чадварт суралцуулах "Хувь хүний хөгжил" цогц сургалт 1 сарын 21-нд , Илтгэх ур чадварын Реторик сургалт 2013 оны 1-р сарын 8-ны өдөр 18.00 цагаас эхэлнэ. Та бүхэнд дээрх  сургалтын талаарх товч мэдээллийг хүргэж байна. 

Хувь хүний хөгжлийн цогц сургалт /Эхлэх хугацаа 2013,01,21/

 1. 1. Хүний хөгжил
 2. 2. Амжилтын сэтгэлзүй
 3. 3. Өөрийн нөөц бололцоогоо нээн илрүүлэх нь 
 4. 4. Өөртөө итгэлтэй харилцааны чадвар 
 5. 5. Зөв ярих ухаан 
 6. 6. Оршихуйн гүн ухаан 
 7. 7. Багаар ажиллах ур чадвар 
 8. 8. Суралцахуйд суралцахуй 
 9. 9. Хувь хүний маркетинг 
 10. 10. Хувийн зохион байгуулалт цаг төлөвлөлт гэсэн хувь хүний хөгжилд нэн чухал хичээлүүдийг тухайн чиглэлээрээ мэргэшсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн багш удирдан зохион байгуулагдана. 
Илтгэх ур чадварын РЕТОРИК сургалт /Эхлэх хугацаа-2013,01,08/
 1. 1.Сэтгэл догдлол, ярианы айдсаа даван туулах нь 
 2. 2.Илтгэгчийн чадварууд 
 3. 3.Танхим, сонсогчоо шинжлэн судлах нь 
 4. 4.Илтгэлийн бүтэц зохион байгуулалт 
 5. 5.Үндэслэгээ баталгаа, нотолгооны төрлүүд 
 6. 6. Үг сонголт, найруулга зүй
 7. 7. хэлэхүйн ба хэлэхүйн бус харилцаа 
 8. 8. Илтгэгчийн дуу хоолой 
 9. 9. Бататгах хичээл зэрэг 11-өдрийн сургалтыг илтгэгч, лектор багш нар удирдан зохион байгуулна.