Одоогийн байдлаар хүмүүст англи хэл сурах онлайн платформыг санал болгож буй вебсайтууд тийм ч ховор биш болжээ. Тэгвэл 2021 онд англи хэл сурах шилдэг 5 вебсайтыг танилцуулъя.