Сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр 11 сарын 23-нд эхэлнэ.Байгууллагад тулгарч байгаа бодит асуудлыг зөв тодорхойлж, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг сонгоход байгууллагын нөөцийг хэрхэн дайчлах вэ гэдгийг тодорхойлох нь чухал байдаг. Ихэнх байгууллагын удирдах ажилтнууд сургалтын хэрэгцээгээ бодитой судлахгүй, үйл ажиллагааны онцлогоо харгалзалгүй сургалт зохион байгуулж мөнгө, цаг хугацаа алддаг. Тэгвэл бидний эрчимжүүлсэн сургалт нь:• Дидактикийн онол - практик хосолсон үр дүнтэй сургалтын загвар боловсруулсан Карен Лоусон, Дональд Киркпатрик нарын хөтөлбөрөөр явагдана.


• Сургалтыг олон жил багшилсан мэргэшсэн сургагч багш нар чиглүүлнэ.


• Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлохоос эхлэн үр дүнг үнэлэх хүртэл бүх шатны алгоритмыг боловсруулж өгнө.

Үргэлжлэх хугацаа - 7 хоног /11 сарын 23-30/Сургалт явагдах цаг - 18:00-21:00
Сургалтын төлбөр - 350,000


MLC Training хамт олон


70111839, 70101839,99049075