MLC Сургалтын хуваарь

"Хувь Хүний Хөгжил"-ийн цогц сургалт 2 сарын 6-нд эхлэнэ

"Хувь Хүний Хөгжил"-ийн цогц сургалт 2 сарын 6-нд эхлэнэ

Сургалтын зорилгоСуралцагчдын хувийн нөөц бололцоог нээн илрүүлж, өөрийгөө хөгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойлж, амжилтын сэтгэлзүйг төлөвшүүлэхэд оршино. Сургалтын онцлогууд Хувь хүний хөгжлийн дэлхий нийтийн шинэ чиг хандлага, ололтуудыг тусган тасралтгүй шинэчлэгддэг хөтөлбөрөөр зохион байгуулна.Их, дээд сургуульд заадаггүй, ажил амьдралд зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг, ур чадваруудыг олгоноХичээл бүрийг салбартаа мэргэшсэн, заах аргазүйн туршлагатай сургагч ...

Цааш үзэх

Эрх зүйд тулгуурласан манлайллын сургалт эхлэх гэж байна

Эрх зүйд тулгуурласан манлайллын сургалт эхлэх гэж байна

Компанийг итгэлд тулгуурлан удирдах бус эрх зүй буюу зарчимд тулгуурлан удирдах нь байгууллагад тохиолддог олон тодорхойгүй асуудлуудыг арилгаж, үр дүнд чиглэн байгууллагын алба хэлтсүүдийн чиг үүргийн зөрчилдөөнөөс гаргаж, уялдаа холбоо сайжран бүтээмж нэмэгдүүлэх үндсийг бүрдүүлдэг.Сүүлийн үед бизнесийн сургалтууд зөвхөн захиралд эсвэл ажилтанд чиглэн зохион байгуулагдаж байгаа бол энэхүү сургалтын онцлог ...

Цааш үзэх

"Зар сурталчилгаа ба Сошл Медиа" сургалт

"Зар сурталчилгаа ба Сошл Медиа" сургалт

MLC Training ХХК болон Гэрэг сургалт, судалгааны төв хамтран "Зар сурталчилгаа ба Сошл медиа" сургалтыг 2015 оны 1 сарын 22-ны 12:00-д өөрийн байранд зохион байгуулах гэж байна.Сургалтанд хамрагдсанаар Зар сурталчилгааны эрхзүйн зохицуулалт, түүнийг бүтээхдээ бүтэц агуулга, байршлыг хэрхэн сонгох, цацах сувгаа хэрхэн сонгох, зорилтот бүлэгтээ хэрхэн хамгийн бага зардлаар хүргэх ...

Цааш үзэх

Амжилтаар цангаж явдаг хүн бүрт …

Амжилтаар цангаж явдаг хүн бүрт …

Зөв сайхан ярина гэдэг бусдад зөвөөр бас сайнаар ойлгогдохын эхлэл мөн. Өөрийнхөө мэдэж байгааг бусдад мэдрүүлж чадаггүй, өөрийгөө бусдад илэрхийлж чадахгүй байна гэдэг бол хэзээ ч, хэнд ч хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй гэсэн үг.Магадгүй хүссэн бүхнээ авах гол зэвсэг бол хэл яриа, бусдыг ятган, үнэмшүүлэх чадвар байж болох юм. Өөрөөр хэлбэл хэл ...

Цааш үзэх

Маркетинг, Менежментийн ахисан түвшний сургалт

Маркетинг, Менежментийн ахисан түвшний сургалт

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Орчин үеийн маркетингийн онол, арга зүйн мэдээллийг суралцагчдад олгох. Маркетингийн албаа, маркетингийн ажлаа үр дүнтэй гүйцэтгэх, шилдэг маркетеруудыг бэлтгэх төрүүлэх. СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ: Орчин үеийн маркетингийн онол практикийн хандлагуудыг нэг дор багтаан хичээллэнэ.Богино хугацаанд маркетингийн гол гол ойлголт, мэдлэгийг эзэмшүүлнэ.Мэргэшсэн, туршлагатай зөвлөх сургагч багш нар хичээл заана.Амжилттай суралцагчдад зохион ...

Цааш үзэх