Courses

CEO College - Захирлуудын сургалт

CEO College - Захирлуудын сургалт

Орчин үеийн байгууллагуудын гүйцэтгэх удирдлага , захирлуудад байгууллагаа стратегитай, зөв удирдах чадварыг олгох, шилдэг CEO нарыг төрүүлнэ .

Цааш үзэх

Manager College - Шилдэг менежерүүдийн сургалт

Manager College - Шилдэг менежерүүдийн сургалт

Орчин үеийн менежментийн мэдлэг, ойлголтуудыг богино хугацаанд, системтэй эзэмшүүлнэ .

Цааш үзэх

Chief legal officer college

Chief legal officer college

 Эрх зүйд тулгуурласан манлайллын сургалт

Цааш үзэх

COO College

COO College

 Стратегийн үйл ажиллагааны менежментийн сургалт

Цааш үзэх

Sales update - Борлуулалт үйл ажиллагаа менежментийн сургалт

Sales update - Борлуулалт үйл ажиллагаа менежментийн сургалт

Монголын зах зээл дээр борлуулалтын чиглэлээр ажиллаж буй тэргүүлэгч компанийн удирдлагууд хичээлүүдийг заана.

Цааш үзэх