Байгууллагын сургалт

БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТАНД ЗОРИУЛСАН МОДУЛУУД

Бид 2004 оноос хойш Бизнесийн байгууллагуудын ажилтнуудыг чадавхжуулах “Мэргэжлийн сургалт”-уудыг зохион байгуулах чиглэлээр дагнан ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бид тухайн салбар чиглэлдээ амжилттай ажиллаж, судалгаа хийж байгаа багш нарын багыг бүрдүүлж чадсандаа бахархалтай байдаг.

Манай сургалтын төв нь Бизнесийн байгууллагуудын захиалгаар дараах модулуудын дагуу сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Доорх модулуудаас сонгон сургалтыг байгууллага дээрээ болон манай сургалтын төв дээр авах боломжтой.

Бид байгууллагын сургалтыг хүний тооноос үл хамааран цагийн үнэлгээгээр уян хатан нөхцлөөр хамтран ажилладаг.


ДЭЭД ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮД, ЗАХИРЛУУДАД

Модуль

Агуулга

Хугацаа

1

Компанийн засаглал

 • Бизнес ёсзүй, соёл
 • Компанийн засаглал
 • Бизнесийн загварууд
 • Алсын хараа, эрхэм зорилго

3 цаг

2

Хүнийн нөөцийн стратеги

 • Хүнийн нөөцийн менежмент
 • Хүний нөөцийн төлөвлөлт
 • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт

3 цаг

3

Манлайлал ба өөрийгөө

удирдахуй

 • Манлайллын ахисан түвшний чадварууд
 • Гүйцэтгэх удирдлагын хувийн үр бүтээл

3 цаг

4

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

 • Бизнесийн гүйцэтгэлийг удирдах аргазүй
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний арга

3 цаг

5

Энтерпрайз архитехтур

 • IT технологийн шинэчлэл
 • Жижиг дунд бизнест зориулсан энтерпрайз шийдэл

3 цаг

6

Санхүүгийн удирдлага, нябо бүртгэл

 • Санхүүгийн менежментийн суурь чадамжууд
 • Санхүүгийн эрсдлийн менежмент
 • Татварын оптимизаци

3 цаг

7

Маркетингийн

Стратеги

 • Соушл медиа маркетинг
 • Контент маркетинг
 • Цахим директ /имэил, мобайль/ маркетинг

3 цаг

8

Хөрөнгө босгох арга, аргачлалууд

Стратегийн түншлэл, алъяанс

Корпорэйт стратеги

 • Босоо, хөндлөн интеграци
 • Диверсификаци
 • Стратегийн түншлэл, альяанс
 • Татан буулгалт
 • Нэгдэл ба нийлэлт
 • ОУ-ын бизнесийн эрхзүй
 • Франчайз
 • Оффшор бүс

9 цаг

9

Хөдөлмөрийн эрхзүйн харилцаа

 • Хөдөлмөрийн гэрээ
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам
 • Ажлын байрны тодорхойлолт

3 цаг

10

Стратегийн менежмент

 • Стратегийн шинжилгээ ба хэрэгслүүд
 • Стратеги боловсруулалт
 • Стратегийн хэрэгжилт

3 цаг

11

Борлуулалт, нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлага

 • Борлуулалт
 • Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны удирдлага
 • Ложистик менежмент
 • Түгээлт
 • Дистрибуци

3 цаг

12

Байгууллагын соёл, зан төлөв

 • Байгууллагын зан төлөв
 • Байгууллагын соёл
 • Сэдэлжүүлэх ур чадвар

3 цаг


ДУНД ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

Модуль

Агуулга

Хугацаа

1

Багийн нэгдэл, нягтрал

 • Багийг сэдэлжүүлэх
 • Багийг хөгжүүлэх
 • Багийн гишүүдтэй харилцах
 • Сэтгэл хөдлөлийг удирдах

3 цаг

2

Менежерийн

ёс зүй

 • Багийн гишүүн, менежерийн ёс зүй
 • Багийг удирдах ахлах менежерийн ёс зүй

3 цаг

3

Менежерийн хувийн соёл

 • Цаг төлөвлөлт
 • Хувийн соёл
 • Хувцаслалт

3 цаг

4

Сургалт, дасгалжуулалт

 • Багийн гишүүдийг сургах
 • Дасгалжуулах
 • Сэтгэлгээг задлах
 • Эрх, үүргээ төлөөлүүлэх

3 цаг

5

Зөрчилдөөний удирдлага

 • Зөрчлийн 5 хэлбэр
 • Зан төлвийн нөлөөлөл
 • Зөрчлийг хурцатгах ба царцаах
 • Хэлэлцээр
 • Зөрчлийн 9 шатлал

3 цаг

6

Шийдвэр гаргах чадвар

 • Асуудлыг тодорхойлох, ангилах, шийдвэрлэх
 • Шийдвэр гаргах ур чадвар
 • Стандарт бус шийдэл, гарц

3 цаг

7

Төслийн

Менежмент

 • Төсөвлөх ба гүйцэтгэлийг төлөвлөх
 • Гүйцэтгэл, хяналт
 • Тайлагнал

3 цаг

8

Бүтээмжид чиглэх арга барил

 • Бүтээмжид чиглэсэн менежмент
 • Сайжруулалтын менежмент

3 цаг

9

Гүйцэтгэлийн

Чанар

 • Гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх менежмент

3 цаг

10

Өөрчлөлтийн

Орчин

 • Өөрчлөлтийн менежмент
 • Мэдлэгийн менежмент

3 цаг

11

Шинэчлэлийн стратеги

 • Стратеги, шинэчлэлийн менежмент

3 цаг

12

Эерэг хандлага
Бүтээлч сэтгэлгээ

 • Хандлага гэж юу вэ?
 • Эерэг хандлага хэрхэн буй болгох, хэвшүүлэх
 • Бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх
 • Утга учиртай амьдрал

3 цаг

13

Хувийн зохион байгуулалт,
Цаг төлөвлөлт

 • Өөрийгөө удирдах, чиглүүлэх
 • Хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулах аргууд
 • Цаг төлөвлөх 25 арга
 • Цаг төлөвлөлтийн матриц, ABC тактик

3 цаг

14

Манлайлал, Багийн ажиллагаа

 • Манлайлагч байх
 • Баг хамт олныг манлайлах, удирдан зохион байгуулах
 • Багийг оновчтой зохион байгуулах "Галууны зарчим"

3 цаг

15

Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхүй

 • Хувийн санхүүгээ зөв зохицуулах
 • Өөрийн баялагийг бүтээх
 • Хоббигоо бизнес болгох нь
 • Хувийн санхүүгийн төлөвлөлт хийх аргачилал
 • Санхүүгийн хараат бус байдлыг буй болгох

3 цаг

16

Байгууллагын төгөлдөршил

 • Бизнесийн төгөлдөршил
 • Үйлчилгээний төгөлдөршил
 • Хэрэгжүүлсэн туршлагууд

3 цаг


ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕРҮҮД, АЖИЛТНУУДАД

/үйлчилгээ, борлуулалтын ажилтнууд/

Модуль

Агуулга

Хугацаа

1

Үйлчилгээний ажилтны харилцаны ур чадвар-1

 • Үйлчилгээний ажилтны хувцаслалт, имиж бүрдүүлэлт
 • Үйлчилгээний ажилтны хэлэхүйн болон хэлэхүйн бус харилцааны чадвар
 • Үйлчилгээ үзүүлэхэд багаар ажиллах нь

3 цаг

2

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадвар-2

 • Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадвар /Өөртөө итгэлтэй харилцах, сонсох чадвар/
 • Бухимдсан болон хэцүү хэрэглэгчтэй харилцах, гомдлыг шийдвэрлэх аргууд

3 цаг

3

Үйлчилгээ үзүүлэх ур чадвар

 • Утсан харилцаа үзүүлэх ур чадвар
 • Гомдлыг шийдвэрлэх аргууд

3 цаг

4

Үйлчилгээний чанар ба харилцагчийн сэтгэл ханамж

 • Үйлчилгээний чанар ба харилцагчийн сэтгэл ханамж
 • Хэрэглэгчийг халамжлахба байнгын хэрэглэгч болгох нь

3 цаг

5

Шилдэг борлуулагчийн хувийн онцлог, борлуулалтын сэтгэлзүй

 • Борлуулалтын ажлын онцлог, ажил үүргүүд
 • Борлуулалтын ажилтнызан үйл, биеэ авч явах байдал

3 цаг

6

Худалдан авагчийн шийдвэр гаргах үйл явц

 • Худалдан авагчийн шийдвэр гаргах онцлог
 • Шийдвэр гаргах шатуудад хэрэгжүүлэх маркетингийн стратеги

3 цаг

7

Шинэ хэрэглэгч олох, утсаар ярих, уулзалт товлох аргазүй

 • Идэвхижүүлэлтийн үндэс
 • Проспектинг хийх эх сурвалжууд

3 цаг

8

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулга хийх аргазүй

 • Утсаар ярих, уулзалт товлох аргазүй
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танилцуулах аргачлалууд
 • Бүтээгдэхүүний танилцуулгад тусгах үндсэн элементүүд, тэдгээрийн хэрэглээ

3 цаг

9

Харилцагчийн татгалзлыг илрүүлэх нь

 • Харилцагчийн татгалзах шалтгааныг танин мэдэх нь
 • Татгалзалд хариулах аргууд

3 цаг

10

Ятгах сэтгэлзүй, ятгах ур чадвар

 • Ятгалгын хуулиуд
 • Мэдрэл-хэлзүйн хөтөлбөрлөл (NLP) ашиглан ятгах арга барил

3 цаг

11

Борлуулалтын хаалт хийх аргазүй

 • Борлуулалтын хаалтын төрлүүд
 • Борлуулалтыг хаах шилдэг 20 арга

3 цаг

12

Борлуулалтын дараах эргэх холбоо тогтоох арга зүй

 • Хэрэглэгчийн үнэ цэнэ, сэтгэл ханамж, үнэнч байдлыг бий болгох нь
 • Борлуулалтын дараах халамж үйлчилгээний үе шатууд, тэдгээрт хийх анхаарах зүйлс

3 цаг

13

Маркетингийн стратеги

 • Маркетингийн стратеги
 • Зах зээл судлал, шинжилгээ
 • Маркетингийн стратеги
 • Зах зээл судлал, шинжилгээ

6 цаг

14

Маркетингтийн харилцаа

 • PR
 • Хэвлэлийн мэдээ
 • Зорилтот маркетинг

15

Контент маркетинг

 • Бичих, нийтлэх, хянах
 • Инфографик
 • Хэвлэлийн стандартууд
 • График дизайны ур чадвар
 • Шторк

6 цаг

16

Дижитал маркетинг

 • Вэб дизайн
 • Мобайль маркетинг
 • Имэил маркетинг
 • Аппликэшн
 • Вэб дизайн
 • Мобайль маркетинг
 • Имэил маркетинг
 • Аппликэшн

6 цаг

17

Сошл медиа маркетинг

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • YouTube
 • Сошл медиа маркетингийн шинжилгээ
 • Сурталчилгааны үр дүнг хэмжих

6 цаг

18

Хэрэглэгчийн бааз үүсгэх

 • Хэрэглэгчийн дата бааз үүсгэх
 • B2C харилцагчийн бааз үүсгэх

3 цаг

19

Харилцааны арга барил, ур чадвар

 • Харилцааны соёл
 • Өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар

3 цаг

20

Толилуулага /Презентэшн/

 • Илтгэх, үг хэлэх ур чадвар
 • Презентэшн бэлтгэх, тайлагнах ур чадвар

3 цаг

21

Албан бичиг, захидал харилцаа

 • Бизнес захидал, имэил
 • Албан бичиг төлөвлөлт, боловсруулалт

3 цаг


22

Эерэг хандлага

Бүтээлч сэтгэлгээ

 • Хандлага гэж юу вэ?
 • Эерэг хандлага хэрхэн буй болгох, хэвшүүлэх
 • Бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх
 • Утга учиртай амьдрал

3 цаг

23

Ажил амьдралын баланс

 • Ажлын бүтээмж
 • Гэр бүлдээ зарцуулах цаг, харилцах харилцаа
 • Амьдралын бусад зүйлстэй танилцах цаг

3 цаг

24

Санхүүгээ удирдах чадвар

 • Санхүүгийн төлөвлөлт
 • Хуримтлал
 • Зөв хөрөнгө оруулалт

3 цаг

25

Бүтээлч хандлага

 • Брэйнсторм
 • Шинйиг санаачлах, санаачлагтай зан төлөв
 • Үрдүнд чиглэсэн сэтгэлгээ

3 цаг

26

Хувийн зохион байгуулалт,
Цаг төлөвлөлт

 • Өөрийгөө удирдах, чиглүүлэх
 • Хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулах аргууд
 • Цаг төлөвлөх 25 арга
 • Цаг төлөвлөлтийн матриц, ABC тактик

3 цаг

27

Өөрийн нөөц бололцоогоо нээх нь

 • Өөрийгөө танин мэдэх, олох, бүтээх үе шат
 • Өөрийн давуу сул талаа олох

3 цаг

28

Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө

 • Хүсэл мөрөөдлөө зорилго болгох нь
 • Зорилгоо тодорхойлох арга
 • Өөрийн авъяас давуу талуудыг хөгжүүлэх

3 цаг

29

Үр дүнтэй харилцаа

 • Үр дүнтэй харилцааны арга
 • Анхны сэтгэгдэл
 • Биеийн хэлэмж
 • Инээмсэглэл
 • Сонсголын анхаарал, Үр дүнтэй сонсох аргууд

3 цаг

30

Ой тогтоолт

 • Уураг тархины боломж, хүч
 • Анхаарал төвлөрөлтийн чадвар
 • Хүчирхэг Ой тогтоолтын аргачлалууд

3 цаг

31

Багаар ажиллах ур чадвар

 • Багийг сэдэлжүүлэх
 • Багийг хөгжүүлэх
 • Багийн гишүүдтэй харилцах
 • Сэтгэл хөдлөлийг удирдах

3 цаг

32

Сэтгэлгээний хөгжил

 • Сэтгэлгээний төрлүүд
 • Сэтгэлгээний төрлүүдийн онцлогууд

3 цаг

33

Өөртөө туслах ухаан
/Өөрийн үнэ цэнийг бий болгох/

 • Өөрийн үнэ цэнийг буй болгох
 • Бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх
 • Ажил амьдралын тэнцвэржүүлэлт
 • Нийгмийн идэвх, олон нийтийн санаачлага
 • Амьдралын хэв маягаа өөрчлөх, Амьдарлын баталгаа

3 цаг

34

Өөрийгөө маркетлах чадвар

 • Имижийн төрлүүд
 • Имиж бүрдүүлэлт

3 цаг

Байгууллагын сургалтын төлбөр

Улаанбаатарт: 300,000₮ (1цаг=60 минут)

Орон нутагт: 500,000₮ (1цаг=60 минут)