Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх 1 өдрийн түргэвчилсэн ''CARES'' сургалт 2017 оны 11 сарын 25-нд явагданаC.A.R.E.S (Customers Are Really Everything in Service)


Харилцагчийн үйлчилгээний бүх шатны ажилтнуудад зориулсан сургалт


Сургалтын зорилго: Бизнесийн байгууллагуудын харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнуудад шилдэг үйлчилгээний стандарт, борлуулалтын арга барилуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.Сургалтын өмнө

  • - Ажлын байрандаа зохимжгүй хувцасладаг бол?

  • - Хэрэглэгчийг үл тоосон, бүдүүлэг харилцаатай байдаг бол?

  • - Хэрэглэгчийг танин мэдэрч, нөхцөл байдалд тохируулан шийдвэр гаргаж чаддаггүй бол?

  • - Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний онцлог, давуу талыг хэрэглэгчид тайлбарлаж чаддаггүй бол?

Сургалтын дараа


  • - Ажлын байрны стандартын дагуу, зөв зохистой хувцаслах мэдлэгтэй болно.

  • - Хэрэглэгчиддээ найрсаг харилцааг үзүүлдэг дадлыг олж авна

  • - Олон төрлийн хэцүү хэрэглэгчидтэй харилцах арга, тактикуудыг сурч, ажилдаа хэвшил болгоно

  • - Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ зөв тайлбарладаг, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлж боломжийг бүрдүүлнэСургалт явагдах өдөр: 2017.11.25


Сургалтын үргэлжлэх хугацаа, цаг: 1 хоног, 6 цаг


Хичээллэх цагийн хуваарь: 10:00-17:00


Сургалтын төлбөр: ₮145,000


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 7011-1839, 70101839, 99049075


MLC Training хамт олон