Ажил олгогчдын хайж буй ур чадвар юу вэ? /Bloomberg/


Бизнесийн сургуулиуд компаниудад хамгийн их шаардлагатай байгаа ур чадвартай төгсөгчдийг үйлдвэрлэх ёстой. Гэсэн хэдий ч байгууллагын ажил олгогчид зарим өндөр эрэлт хэрэгцээтэй ур чадварууд MBA-ын ур чадвартай бага зохицож байна гэж үзэж байна.


Шилдэг 122 бизнесийн хөтөлбөрийн жагсаалтаас харж 600 гаруй компаний эрэлттэй байгаа 1,320 ажлын байрыг Блүүмбергээс судалж олж мэдсэн боловч түүнд тохирох ажилчдыг олж чадахгүй байна.
- Эдгээр ур чадвар төгсөгчдийн дунд түгээмэл байдаг бөгөөд ажил олгогчдод өндрөөр үнэлэгддэг.


- Эдгээр ур чадвар нь нийтлэг биш ч гэсэн өндрөөр үнэлэгддэггүй.


- Ихэнх төгсөгчдөд эдгээр ур чадвар байдаг ч компаниуд үнэлдэггүй.


- Компаниудын хүсч буй ховор ур чадварууд.


Эдгээр сургуулиуд компаниудын хүсч буй ур чадварыг зөв оношилж байна.


Ажил олгогчид хамгийн өндрөөр үнэлдэг ур чадвартай төгсөгчидтэй учир MBA төгсөгчдийг үнэлдэг.


Салбар

Хамгийн эрэлттэй, олоход хэцүү ур чадвар

Эдгээр ур чадварыг эзэмшсэн MBA төгсөгчидтэй ТОП сургуулиуд

Consulting

Creative problem solving/ Бүтээлчээр асуудлыг шийдвэрлэх

 • MIT (Sloan)
 • Stanford
 • Harvard

Strategic thinking / Стратеги сэтгэлгээ

 • Harvard
 • Pennsylvania (Wharton)
 • Virginia (Darden)

Communication skills / Харилцааны ур чадвар

 • London
 • Harvard
 • Western (Ivey)

Consumer products

Strategic thinking / Стратегийн сэтгэлгээ

 • Harvard
 • Northwestern (Kellogg)
 • Dartmouth (Tuck)

Energy

Leadership skills / Манлайллын ур чадвар

 • UT Austin (McCombs)
 • Rice (Jones)
 • Pennsylvania (Wharton)

Financial Services

Communication skills / Харилцааны ур чадвар

 • Dartmouth (Tuck)
 • UT Austin (McCombs)
 • Northwestern (Kellogg)

Strategic thinking / Стратегийн сэтгэлгээ

1.Georgetown (McDonough)

2.Northwestern (Kellogg)

3.MIT (Sloan)

Motivation / drive

Мотиваци

 • Cornell (Johnson)
 • UT Austin (McCombs)
 • Dartmouth (Tuck)

Health Care

Leadership skills /
Манлайллын ур чадвар

 • UNC (Kenan-Flagler)
 • Michigan (Ross)
 • Duke (Fuqua)

Manufacturing

Strategic thinking / Стратегийн сэтгэлгээ

 • Harvard
 • Northwestern (Kellogg)
 • Duke (Fuqua)

Technology

Communication skills / Харилцааны ур чадвар

 • Duke (Fuqua)
 • UC Berkeley (Haas)
 • Northwestern (Kellogg)

Leadership skills / Манлайллын ур чадвар

 • Michigan (Ross)
 • UC Berkeley (Haas)
 • Harvard

Creative problem solving / Бүтээлчээр асуудлыг шийдвэрлэх

 • Michigan (Ross)
 • UT Austin (McCombs)
 • UC Berkeley (Haas)


Сургуулиудыг хэрхэн дүгнэдэг вэ?


Зарим сургуулиуд зарим ур чадварыг эзэмшүүлэхдээ чадварлаг байдаг гэж ажил олгогчид үздэг.


Аргачлал


Блүүмбергийн Ажил олгогчдын судалгааны тайланд суурилан MBA хөтөлбөрийг хуваарилсан. /2014 он/
Эдгээр ур чадвараа хөгжүүлэх арга барилыг эзэмшихийг хүсвэл менежерүүдийн суурь ур чадварын MEGA SKILLS сургалтад хамрагдах боломжтой.