​Ууртай, хэцүү хэрэглэгчтэй үр дүнтэй харилцах 10 зөвлөгөөУуртай, хэцүү хэрэглэгчдийг яагаад халамжлах ёстой вэ?


2013 дэлхийн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаагаар компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх дараарх мэдээллүүдийг олж мэдсэн.


- 71% ам дамжсан ярианд найддаг


- 48% албан ёсны сайтны мэдээллийг хардаг


- 25% сошиал медиа хаягуудаас хэрэглэгчдийн сэтгэгдлийг хардаг


Ууртай хэцүү хэрэглэгчид юу бий болгодог вэ?


- Онлайн сөрөг шүүмж


- Сошиал медиа дах сөрөг сэтгэгдэл


- Сөрөг ам дамжсан яриа


Эдгээрийн үр дүнд компаний борлуулалт буурч, орлого багасна.


1. Битгий маргалд, хэрэглэгчийн талд бай
2. Юу ч болсон тайван, найрсаг, мэргэжлийн бай
3. Хувийн асуудлаар хүлээж авч болохгүй, чиний буруу биш ч байж болно
4. Асуудлыг ойлгохын тулд илүү олон асуултыг асуу
5. Идэвхитэй сонсогч бай
6. Маш сайн ойлгож буйгаа, хүндэтгэж буйгаа илэрхийл
7. Хэрэглэгчид байгаа асуудалд өршөөл эр
8. Шийдлээ олохын тулд шаардлагатай бүх нөөцийг ашигла
9. Шийдлээ олсон бол харилцагчид танилцуул
10. Бүх асуудал шийдэгдсэний дараа гүнзгий амьсгаа аваара


Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх CARES сургалтаас