​Ятгалгын 6 элементБизнесийн ертөнцөд нөлөөллөө тогтоохын тулд ятгалгын хүчин чадлыг хэрхэн бүрэн дүүрэн ашиглах вэ? Их Британий виртуал утасны үйлчилгээ Everreach-с гаргасан ИНФОГРАФИК-д хэрэглэгчдээс “тийм” гэх хариулт авах 6 элементийг тусгажээ. Уг жагсаалт нь “Influence: The Psychology of Persuasion ” номын зохиолч Dr. Robert Cialdini судалгаанд суурилсан байна.


Харилцагчид баттай итгэлтэй байх ёстой. Харин байгууллага тухайн салбарт “эрх мэдлээ” тогтоож, мэдлэгээ өргөжүүлэх замаар хэрэглэгчидтэйгээ харилцаа холбоогоо удаан хугацаанд хадгалж чадна. Ирээдүйн харилцагчиддаа хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд жижиг амлалт өгөхөөс эхлэж, өөрийн үйлчилгээг турших хугацаа, боломжийг өгөөрэй.


Худалдан авагч болон боломжит харилцагчиддаа хэрхэн нөлөөлөх, зөвшилцөх, ятгах арга зүй:
Эх сурвалж: entrepreneur.com