Үе үеийн ажиллах хүчнийг удирдах арга барил"Ажиллах хүчнийг хэрхэн идэвхжүүлж, удирдаж, тэдний гүйцэтгэлийг сайжруулж, хамтран ажиллах вэ" гэдэг асуудал удирдах албан тушаалтнуудын өмнө тулгараад байна.


Бидний нийтлэг алдаа нь тэднийг яг ижил хэв маягаар удирдах гээд байдаг. Хүн бүр үе үеээ даган хөгждөг учир үе үеийн ажиллах хүчинд удирдлагын өөр өөр хэв маягийг ашиглан удирдаж, урамшуулж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм.


Үе үеийн ажиллах хүчинтэй хэрхэн ажиллах вэ?

Эх сурвалж: pinterest.com