Сошиал Медиад хамгийн их хандалт авах ТОХИРОМЖТОЙ болон ТОХИРОМЖГҮЙ цаг

Сошиал медиа хэрэгслүүдэд тохирсон зөв цагт мэдээлэл нийтэлснээр илүү олон хүнд түгж, хандалт авах боломжтой байдаг гэнэ.


Дараах ИНФОГРАФИКТ анхаарлаа хандуулцгаая.