Ажлын байранд хэлж болохгүй 12 зүйл (Юу гэж хэлэх хэрэгтэй вэ?)Ажлын байранд бие биенийгээ шүүмжлэхдээ хүртэл урам зориг өгч байх хэрэгтэй.


Mega skills сургалтаас