Үйл явдлын мэдээ

Үйлчилгээний маркетингийн сургалт болно

Үйлчилгээний маркетингийн сургалт болно

Үйлчилгээгээр дамжин тухайн байгууллагын бүхий л үйл ажиллагааг дүгнэж, үнэнлэл өгч болно. Дэлхийн менежментийн хамгийн амжилттай байгууллагуудын гол мөрдлөгө бол “Customer servise is everyting” гэсэн үг байдаг. Цаг хугацаа хэдий өнгөрсөн ч энэ мөрлөгө өөрчлөгдөхгүй. Тэгвэл үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн AMERICAN QUALITY институтийн хөтөлбөрөөр хичээллэдэг үйлчилгээний маркертингийн CARES сургалтыг Монголын ...

Цааш үзэх

Хувь Хүний Хөгжил

Хувь Хүний Хөгжил

Өнөөдөр суралцаж, маргааш манлайлцгаая!Хувь Хүний Хөгжил  Өөрийгөө хөгжүүлэх суурь чадваруудыг олгох цогц сургалт Сургалтын зорилго: Суралцагчдын хувийн нөөц бололцоог нээн илрүүлж, өөрийгөө хөгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойлж, амжилтын сэтгэлзүйг төлөвшүүлэхэд оршино.  Сургалтын онцлогууд: ·         Хувь хүний хөгжлийн дэлхий нийтийн шинэ чиг хандлага, ололтуудыг тусган тасралтгүй шинэчлэгддэг хөтөлбөрөөр зохион байгуулагддаг ·     Их, дээд ...

Цааш үзэх

Эрх зүйд тулгуурласан манлайллын сургалт эхлэнэ

Эрх зүйд тулгуурласан манлайллын сургалт эхлэнэ

Компанийг итгэлд тулгуурлан удирдах бус эрх зүй  буюу зарчимд тулгуурлан удирдах нь байгууллагад тохиолддог олон тодорхойгүй  асуудлуудыг арилгаж, үр дүнд чиглэн  байгууллагын  алба  хэлтсүүдийн  чиг үүргийн зөрчилдөөнөөс гаргаж, уялдаа холбоо сайжран бүтээмж нэмэгдүүлэх үндсийг бүрдүүлдэг.Сүүлийн үед бизнесийн сургалтууд зөвхөн захиралд эсвэл ажилтанд чиглэн зохион байгуулагдаж байгаа  бол  энэхүү сургалтын онцлог нь удирдах ажилтан манлайлан,  хичээл бүрт  тухайн ажлыг эрхэлж байгаа ...

Цааш үзэх

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА” Илтгэх ур чадварын тэмцээн зохион байгуулагдана

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА” Илтгэх ур чадварын тэмцээн зохион байгуулагдана

Татварын Ерөнхий Газар, Лектор төв хамтран“Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтан зохион байгуулж буй“ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА”Илтгэх ур чадварын тэмцээн зохион байгуулагданаЗорилго:Оюутан залуус сурагчдад татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх, татвар төлөх нь иргэний үүргийг олон нийтэд сурталчилхад оршино. Хугацаа:2014 оны 4 дүгээр сарын 21-ээс 5-р сарын 02-ны хооронд Монголын Лектор төвийн байранд өөрийн ...

Цааш үзэх

“ЭХ ОРНЫ ХӨГЖИЛ МИНИЙ НҮДЭЭР-2” сэдэвт ОХУ дахь монгол суралцагчдын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг  зохион байгуулагдана

“ЭХ ОРНЫ ХӨГЖИЛ МИНИЙ НҮДЭЭР-2” сэдэвт ОХУ дахь монгол суралцагчдын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулагдана

                                            “ЭХ ОРНЫ ХӨГЖИЛ МИНИЙ НҮДЭЭР-2”сэдэвт ОХУ дахь монгол суралцагчдын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулагдана      ОХУ-дахь Монгол суралцагчдын дунд “Эх орны хөгжил миний нүдээр”эрдэм шинжилгээний хоёрдугаар бага хурал ...

Цааш үзэх