Эх сурвалжууд

Цахим ном, мэдээлэл

Монголын Лектор Төв нь албан байгууллага, хувь хүмүүсийн мэдлэг, чадвар, хандлагын өөрчлөлтийг чиглүүлэгч төв байгууллага байна гэсэн алсын хараагаа биелүүлэх үүднээс гадаад дотоодын шинэлэг мэдлэг, ололтыг нэвтрүүлэх, түгээхийг эрхэмлэдэг. Та бүхэн өөрсдийн бүтээл, ном, оюуны өмчийг электрон хэлбэрээр бусдад хүргэхийг хүсвэл бидэнд хандана уу.

Холбоос

Цахим хуудасны энэ хэсгээс та манай байгууллагатай ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад, дотоодын байгууллагууд, чухал эх сурвалж агуулсан цахим хуудсуудын холбоосыг олох боломжтой.

Блог

Та энэ хэсгээс Монголын Лектор Төвийн багш нар, сургалтанд суралцагчдын блогуудтай танилцаж, мэдлэг, үзэл санаагаа хуваалцах боломжтой. Хэрвээ та манай Төвийн гишүүн бол өөрийн блогоо энд байрлуулах боломжтой. /Байрлуулах хүсэлт гаргасан блогийн агуулга, хэлбэр нь Монголын Лектор Төвийн үйл ажиллагааны бодлогод нийцсэн эсэхийг тодорхой шаардлагуудын дагуу үнэлгээ хийж, байрлуулахыг анхаарна уу/

Видео бичлэг

Та манай цахим хуудасны энэ хэсгээс дэлхийн уран илтгэгчид, улс гүрний ерөнхийлөгчдийн илтгэл, бизнес, менежменттэй холбоотой бичлэгүүдийг үзэх боломжтой. Бичлэгүүдийг татаж авахын тулд www.keepvid.com сайтад хандана уу.