Хувь хүний хөгжилд

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 10/

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 10/

Манлайллаа нэмэгдүүлэхудирдах ур чадвараа хөгжүүлэх365 өдөрУдирдахуйн ухааны салбарт дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн зөвлөх, зохиолч Жонн Си.Максвеллийн хувь хүний хөгжил, баг хамт олноо манлайлах чиглэлийн хичээл, сургалт, бестселлер номуудыг нэгтгэсэн Daily book буюу өдөр бүрийн зөвлөмжтэй шилдэг бүтээлийг та бүхэнд хүргэж байна 8 сарын 10 ӨӨРИЙГӨӨ ХЭТ НУХАЦТАЙ АВЧ ҮЗЭХЭЭ ...

Цааш үзэх

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 9/

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 9/

Манлайллаа нэмэгдүүлэх удирдах ур чадвараа хөгжүүлэх 365 өдөр Удирдахуйн ухааны салбарт дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн зөвлөх, зохиолч Жонн Си.Максвеллийн хувь хүний хөгжил, баг хамт олноо манлайлах чиглэлийн хичээл, сургалт, бестселлер номуудыг нэгтгэсэн Daily book буюу өдөр бүрийн зөвлөмжтэй шилдэг бүтээлийг та бүхэнд хүргэж байна 8 сарын 9 ТОЛИНООС НҮДЭЭ ...

Цааш үзэх

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 8/

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 8/

Манлайллаа нэмэгдүүлэхудирдах ур чадвараа хөгжүүлэх365 өдөрУдирдахуйн ухааны салбарт дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн зөвлөх, зохиолч Жонн Си.Максвеллийн хувь хүний хөгжил, баг хамт олноо манлайлах чиглэлийн хичээл, сургалт, бестселлер номуудыг нэгтгэсэн Daily book буюу өдөр бүрийн зөвлөмжтэй шилдэг бүтээлийг та бүхэнд хүргэж байна. 8 сарын 8 ШУДРАГА ЗАН НЬ ҮЗЭМЖИЙГ БУС ...

Цааш үзэх

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 7/

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 7/

Манлайллаа нэмэгдүүлэхудирдах ур чадвараа хөгжүүлэх365 өдөрУдирдахуйн ухааны салбарт дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн зөвлөх, зохиолч Жонн Си.Максвеллийн хувь хүний хөгжил, баг хамт олноо манлайлах чиглэлийн хичээл, сургалт, бестселлер номуудыг нэгтгэсэн Daily book буюу өдөр бүрийн зөвлөмжтэй шилдэг бүтээлийг та бүхэнд хүргэж байна. 8 сарын 7 БАГИЙГ ЭН ТЭРГҮҮНД ТАВЬАгуу манлайлагчдыг ...

Цааш үзэх

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 4/

Жонн Максвеллийн өдөр бүрийн уншигч /​8 сарын 4/

Манлайллаа нэмэгдүүлэх удирдах ур чадвараа хөгжүүлэх 365 өдөр Удирдахуйн ухааны салбарт дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн зөвлөх, зохиолч Жонн Си.Максвеллийн хувь хүний хөгжил, баг хамт олноо манлайлах чиглэлийн хичээл, сургалт, бестселлер номуудыг нэгтгэсэн Daily book буюу өдөр бүрийн зөвлөмжтэй шилдэг бүтээлийг та бүхэнд хүргэж байна. 8 сарын 4 АЛСЫН ХАРААНЫ ...

Цааш үзэх