Хувь хүний хөгжилд

Зорилгоо тодорхойл

Зорилгоо тодорхойл

Мэдээг орчуулж бэлтгэсэн: Монголын Лектор Төвийн сургалтын менежер Т.Оюунтуяа   Аливаа зүйлийг эхлэхэд зорилго маш чухал байдаг учраас би үргэлж зорилго тавьж ажилладаг. Бидний ихэнх нь хүүхэд байхаасаа л зорилготой байх тухай ярьдаг боловч бидэнд зорилгоо хэрэгжүүлэх боломж тэр бүр гардаггүй. Бидний цөөн хэд нь л практик дээр зорилгоо хэрэгжүүлдэг. ...

Цааш үзэх

Хувийн анализ /Self-analysis/

Хувийн анализ /Self-analysis/

Хувийн анализаа хийх хүснэгт. Та өөртөө тохируулж илүү дэлгэрэнгүй гаргах боломжтой. Мэдээг бэлтгэсэн: Монголын Лектор төвийн сургагч багш Б.Мөнгөнбаяр

Цааш үзэх