Холбоос

Цахим хуудасны энэ хэсгээс та манай байгууллагатай ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад, дотоодын байгууллагууд, чухал эх сурвалж агуулсан цахим хуудсуудын холбоосыг олох боломжтой.

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

CEOS.mn

Бизкон Аудит ХХК

YMC ХХК

Монголын Хүний Нөөцийн Институт

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт

Хьюман Фортис ХХК

MMCG ХХК

Консалтингийн шилдэг компаниуд

McKinsey&Company

Boston Consulting Group

Bain & Company

Deloitte

Booz & Company

Booz Allen Hamilton Inc.

L.E.K. Consulting

Accenture

Monitor

Сургалтын шилдэг компаниуд

Corporate Visions Inc.

Huthwaite

Miller Heiman Sales Performance Company

Sandler Training

Franklin Covey Institute

Ziglar Inc

Trainingindustry.com