Конференц

Маркетингийн конференц 3 дахь жилдээ

Маркетингийн конференц 3 дахь жилдээ

Орчин үеийн менежментийн эцэг гэгддэг их сэтгэгч Питер Дракер “КОМПАНИ БҮРТ МАРКЕТИНГ, ИННОВАЦИ ГЭСЭН ҮНДСЭН 2 ЧИГ ҮҮРЭГ ЗААВАЛ БАЙХ ЁСТОЙ” хэмээсэн байдаг.Өөрөөр хэлвэл аж ахуйн нэгж бүр хэрэглэгч юуг хүсч, эрхэмлэж, хэрэглэж байгааг мэдэж, инноваци буюу шинэтгэл хийх замаар тэдний хэрэгцээ, шаардлагад нийцэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгож, хэрэгцээг нь хангах, ...

Цааш үзэх

​Маркетинг конференц 2012

​Маркетинг конференц 2012

Цааш үзэх

маркетинг конференц 2013

маркетинг конференц 2013

маркетинг конференц 2013 нэгдсэн зөвлөгөөний зурарг

Цааш үзэх

Маркетингийн Конференц

Маркетингийн Конференц

Монголын Лектор Төв 2012 оноос эхлэн маркетингийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг сургалт судалгааны байгууллагуудтай хамтран жил бүрийн 3-4 сард МАРКЕТИНГИЙН КОНФЕРЕНЦ –ийг бие биенээсээ суралцая уриан дор зохион байгуулдаг уламжлалыг тогтоогоод байна.Маркетингийн конференцийн хөтөлбөрийг тухайн жилд дэлхийн хэмжээнд болон бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй маркетингийн олон улсын хэмжээний хурал, ...

Цааш үзэх