Танхимын сургалт

CEO College - Захирлуудын сургалт

CEO College - Захирлуудын сургалт

Үргэлжлүүлэн удирдахын тулд үргэлжлүүлэн суралц!

Орчин үеийн байгууллагуудын гүйцэтгэх удирдлага , захирлуудад байгууллагаа стратегитай, зөв удирдах чадварыг олгох, шилдэг CEO нарыг төрүүлнэ .

Цааш үзэх

Manager College - Шилдэг менежерүүдийн сургалт

Manager College - Шилдэг менежерүүдийн сургалт

Өрсөж өөрчлөгдөх боломж

Орчин үеийн менежментийн мэдлэг, ойлголтуудыг богино хугацаанд, системтэй эзэмшүүлнэ .

Цааш үзэх

Chief legal officer college

Chief legal officer college

 Эрх зүйд тулгуурласан манлайллын сургалт

COO College

COO College

 Стратегийн үйл ажиллагааны менежментийн сургалт

Sales update - Борлуулалт үйл ажиллагаа менежментийн сургалт

Sales update - Борлуулалт үйл ажиллагаа менежментийн сургалт

You must update

Монголын зах зээл дээр борлуулалтын чиглэлээр ажиллаж буй тэргүүлэгч компанийн удирдлагууд хичээлүүдийг заана.

Цааш үзэх

Master marketer - Шилдэг маркетеруудын сургалт

Master marketer - Шилдэг маркетеруудын сургалт

Орчин үеийн маркетингийг онол, арга зүйн мэдээллийг суралцагчидад олгох. Маркетингийн алба, маркетингийн ажлаа үр дүнтэй гүйцэтгэх, шилдэг маркетеруудыг бэлтгэх, бий болгох.

Цааш үзэх

Master salesperson - Борлуулах ур чадварын түргэвчилсэн сургалт

Master salesperson - Борлуулах ур чадварын түргэвчилсэн сургалт

Амжилтыг ахиулж ашгыг нэмэгдүүлнэ

Борлуулалтын шилдэг мэргэжилтэн Чарьлз Футрелл, Стивен Шиффмэн нарын хөтөлбөрөөр хичээллэнэ .

Цааш үзэх

C.A.R.E.S - Үйлчилгээний ажилтануудад зориулсан сургалт

C.A.R.E.S - Үйлчилгээний ажилтануудад зориулсан сургалт

Үйлчилгээг төгөлдөршүүлнэ.

Үйлчилгээний соёл болон биечилсэн худалдааны арга техникүүдийг хослуулсан хөтөлбөрөөр хичээллэнэ. 

Цааш үзэх

Speaker - Илтгэх ур чадварын ахисан шатны сургалт

Speaker - Илтгэх ур чадварын ахисан шатны сургалт

Ятгах яриаг ахисан түвшинд хийх чадвар, NLP-ийн хэллэгүүдийг эзэмшинэ. Толилуулга пресинтейшнийг ахисан шатанд танилцуулах чадвартай болно. Мэтгэлцээний арга зүйд суралцана. Биеийн хэлэмж, дуу хойлооны ахисан шатны чадваруудыг эзэмшинэ.

Цааш үзэх

Rhetoric - Илтгэх ур чадварын сургалт

Rhetoric - Илтгэх ур чадварын сургалт

Бодлыг цэгцэлж, үгийг хурцална

Реторикийн олон зууны өв уламжлалыг орчин үеийн шинэлэг судалгаатай хослуулан цогц мэдлэг, чадвар олгоно. Хичээлүүдийг мэргэшсэн судлаач, туршлагатай лектор багш нар заана. Онол, дадлага ажил, зөвлөгөө хосолсон аргаар явагдана. 

Цааш үзэх