C.A.R.E.S

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх 2 өдрийн түргэвчилсэн ''CARES'' сургалт 2017 оны 09 сарын 27, 28-нд явагдана

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх 2 өдрийн түргэвчилсэн ''CARES'' сургалт 2017 оны 09 сарын 27, 28-нд явагдана

C.A.R.E.S (Customers Are Really Everything in Service)Харилцагчийн үйлчилгээний бүх шатны ажилтнуудад зориулсан сургалтСургалтын зорилго: Бизнесийн байгууллагуудын харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнуудад шилдэг үйлчилгээний стандарт, борлуулалтын арга барилуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.Сургалтын өмнө- Ажлын байрандаа зохимжгүй хувцасладаг бол?- Хэрэглэгчийг үл тоосон, бүдүүлэг харилцаатай байдаг бол?- Хэрэглэгчийг танин мэдэрч, нөхцөл байдалд тохируулан шийдвэр гаргаж чаддаггүй бол?- ...

Цааш үзэх

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх 2 өдрийн түргэвчилсэн ''CARES'' сургалт 2017 оны 03 сарын 30, 31-нд явагдана

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх 2 өдрийн түргэвчилсэн ''CARES'' сургалт 2017 оны 03 сарын 30, 31-нд явагдана

C.A.R.E.S (Customers Are Really Everything in Service)Харилцагчийн үйлчилгээний бүх шатны ажилтнуудад зориулсан сургалтСургалтын зорилго: Бизнесийн байгууллагуудын харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнуудад шилдэг үйлчилгээний стандарт, борлуулалтын арга барилуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.Сургалтын өмнө- Ажлын байрандаа зохимжгүй хувцасладаг бол?- Хэрэглэгчийг үл тоосон, бүдүүлэг харилцаатай байдаг бол?- Хэрэглэгчийг танин мэдэрч, нөхцөл байдалд тохируулан шийдвэр гаргаж чаддаггүй бол?- ...

Цааш үзэх

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх 2 өдрийн түргэвчилсэн ''CARES'' сургалт эхэллээ

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх 2 өдрийн түргэвчилсэн ''CARES'' сургалт эхэллээ

C.A.R.E.S (Customers Are Really Everything in Service)Харилцагчийн үйлчилгээний бүх шатны ажилтнуудад зориулсан сургалтСургалтын зорилго: Бизнесийн байгууллагуудын харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнуудад шилдэг үйлчилгээний стандарт, борлуулалтын арга барилуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.Сургалтын онцлог:- Сургалтыг салбартаа мэргэшсэн, туршлагатай багш нар онол практикийн хослосон хэлбээр удирдан явуулна.- Үйлчилгээний стандарт болон үйлчилгээ үзүүлэх ур чадварыг олгоно- Амжилттай төгсөгчдөд ...

Цааш үзэх

 "CARES"  сургалтын бүртгэл эхэллээ

"CARES" сургалтын бүртгэл эхэллээ

Сургалтын онцлог:Хичээлүүдийг мэргэшсэн, туршлагатай багш нар зэрэг удирдан явуулна.Цөөн хоногт буюу амралтын хоёр өдөрт хичээллэнэ.Үйлчилгээний соёл болон биечилсэн худалдааны арга техникүүдийг хослуулсан хөтөлбөрөөр хичээллэнэ.Амжилттай төгсөгчдөд сертификат олгоно.Сургалтын давуу тал:Бодит байдлыг дуурайлгах, жүжиглэх зэрэг сургалтын бүтээлч арга, хэлбэрүүдийг ашиглан, сонирхолтой маягаар хичээллэнэ.Суралцагч ажлаа цалгардуулалгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой.Суралцагч үйлчилгээ болон биечилсэн худалдааны ...

Цааш үзэх

CARES /Service is Everything/

CARES /Service is Everything/

Шинжлэх ухаан техникийн дэвшил хурдтай хөгжиж, хүмүүсийн сэтгэлгээ, аж байдал түргэн өөрчлөгдөж байгаагийн хэрээр үйлчилгээний байгууллагын өмнө компаниа хэрхэн амжилтанд хүргэх вэ?Үйлчилгээний зах зээлд яаж нэр хүнд олж авах вэ?, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ялгаварлыг хэрхэн тогтоох вэ?, үйлчлүүлэгчдийнхээ сонирхлыг татсан, өрсөлдөгчдөөсөө давуутай үйлчилгээг яаж бий болгох вэ? гэсэн олон чухал асуудал ...

Цааш үзэх