Онцлох мэдээ

Менежер коллеж сургалт эхэлнэ

Менежер коллеж сургалт эхэлнэ

Сургалтын онцлог Орчин үеийн менежментийн мэдлэг, ойлголтуудыг богино хугацаанд, системтэйэзэмшүүлнэ Байгууллагын бүх түвшний, өөр өөр үүрэг, чиглэлийн менежерүүдэд нийтлэг тохирох хөтөлбөрөөр хичээллэнэ Хичээлүүдийг Монголын тэргүүний компаниудынСи түвшний(C-level) менежер, тухайн салбараар мэргэшсэн менежментийн сургагч нар практиктай нягт холбоотой, сонирхолтой хэлбэрээр заана Монголын тэргүүний компаниудын шилдэг менежерүүдтэй мөр зэрэгцэн суралцана Сургалтын давуу ...

Цааш үзэх

Албан бичиг боловсруулахуй

Албан бичиг боловсруулахуй

Албан бичиг боловсруулах гэдэг нь аливаа албан байгуулага, харилцагч талуудын хооронд явуулсан баримт бичгийг нэгдсэн загварт оруулж заасан стандартын дагуу хөтөлж явуулах, нягтлан боловсруулах, төлөвлөх үйл ажиллагааг хэлнэ. Албан бичиг, баримтыг боловсруулж, албан хэрэг хөтөлж явуулахын тулд түүнд тавигдах шаардлагууд байдаг. Албан бичиг боловсруулах гэдэг нь аливаа албан байгуулага, харилцагч ...

Цааш үзэх

Бизнес төлөвлөгөө хийхийн учир

Бизнес төлөвлөгөө хийхийн учир

Ta бизнес төлөвлөгөөгөө хийхдээ хамгийн түрүүнд бизнесийнхээ эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжийн бүх талыг үнэлсэн тойм, үүний дотор бизнесийн хэтийн төлөвийн тодорхойлолт, шинжилгээг бичих хэрэгтэй.Энэхүү зөвлөгөөнд бизнес эхлэхэд анхаарвал зохих хамгийн чухал зүйлсийг арван хоёр хэсэг болгон хуваасан тул та бизнес төлөвлөгөөгөө тус загварын дагуу хийж болно. Бизнес төлөвлөгөө нь ...

Цааш үзэх

“Manager college”-ийн тав дахь төгсөлт амжилттай боллоо

“Manager college”-ийн тав дахь төгсөлт амжилттай боллоо

Хүрээ хязгаараа улам бүр тэлж, нийгмийн өдөр тутмын амьдралд чухал нөлөө үзүүлж буй бизнесийн орчинд ажилладаг менежерүүдэд орчин үеийн менежментийн мэдлэг, ойлголтуудыг богино хугацаанд системтэй олгох, бизнесийн холбоогоо тэлэхэд нь туслах, удирдлагын арга барилаа сайжруулах, багаар ажиллан байгууллагын гол ажлыг хэрхэн нугалах менежментийн арга барилд суралцуулах зорилготой тав дахь удаагийн ...

Цааш үзэх

Менежер коллеж сургалт эхэлнэ

Менежер коллеж сургалт эхэлнэ

Байгууллагын суурь боловсон хүчин болсон менежерүүдэд зориулсан МЕНЕЖЕР КОЛЛЕЖ сургалт ээлжит элсэлтээ авч байна. Сургалтын хөтөлбөр болон дагалдах мэдээлэлтэй танилцана уу.Сургалтын онцлог:Орчин үеийн менежментийн мэдлэг, ойлголтуудыг богино хугацаанд, системтэй эзэмшүүлнэБайгууллагын бүх түвшний, өөр өөр үүрэг, чиглэлийн менежерүүдэд нийтлэг тохирох хөтөлбөрөөр хичээллэнэХичээлүүдийг Монголын тэргүүний компаниудын Си түвшний (C-level) менежер, тухайн салбараар ...

Цааш үзэх