Менежментийн мэдлэгт

Байгууллагын хяналтын менежмент яагаад хэрэгтэй вэ?

Байгууллагын хяналтын менежмент яагаад хэрэгтэй вэ?

Байгуулагын дотоод соёлтой холбхогдуулан үйл ажиллагааны ба стратегийн хяналт нь байгууллага бүрт өөр өөр түвшинд явдаг ч, байгууллагын хяналт нь зайлшгүй тасралтгүйгээр хэрэгжих ёстой үйл явц юм. Хяналт нь байгууллагын зорилгыг жигд тасралтгүй хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм үзүүлдэг үйл явц юм. Хяналтын үйл явцыг зөв зохион байгуулснаар, аливаа нэг асуудал үүсэн ...

Цааш үзэх

СошиалМедиа маркетингдаа анализ хийх нь

СошиалМедиа маркетингдаа анализ хийх нь

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд маркетингаа явуулах хамгийн хямд, өргөн цар хүрээтэй, өндөр ашигтай боломжит суваг нь мэдээж сошиал медиа буюу сошиал нэтвөрк. Хэрэглэгчид нь Сошиал нэтвөркд амьдарч сошиал аппликэйшн ашиглаж харилцаа холбоо бий болгох, хэлэлцүүлэг форум өрнүүлэх, мэдээллээ солилцох, онлайн худалдаа хийхийг хүсдэг болсон нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн сошиал ...

Цааш үзэх

Брэндийн 22 зарчим

Брэндийн 22 зарчим

1. Өргөжих зарчимThe Law of ExpansionБрэндийн хүч нь тархацынхаа талбайтай эсрэг хамааралтай байдаг.Хэрвээ хүчтэй брэнд бий болгох зорилго тавьсан бол брэндээ өргөжүүлэх биш харин хязгаарлах хэрэгтэйг анхаараарай. Урт хугацааны хувьд авч үзвэл брэндийн өргөжилт хүчийг саармагжуулан имиджийг аюулд учруулдаг.2. Төвлөрөх зарчимThe Law of ContractionЗорилгоо нарийвчлан тодорхойлох нь брэндийг хүчирхэг болгоно.Амжилтанд ...

Цааш үзэх

SWOT шинжилгээний арга

SWOT шинжилгээний арга

Маркетингийн гадаад дотоод орчны хүчин зүйлсийг судлан шинжлэх судалгааны арга нь SWOT шинжилгээний арга байдаг. Энэ нь дараах үе шатаар хийгддэг.Энэхүү судалгааны аргаар байгууллага өөрийн давуу сул талаа өрсөлдөгчтэйгөө харьцуулан тодорхойлдог. SWOT шинжилгээн дээрээ үндэслэн TOWS матрицыг байгуулдаг.

Цааш үзэх

PEST анализ

PEST анализ

Энэ дүн шинжилгээний арга нь байгууллагын маркетингийн орчинг тооцоход маш чухал ач холбогдолтой юм. Орчинд дүн шинжилгээ хийх нь тухайн маркетингийн бодлого, төлөвлөгөө хэрэгжих боломжийг харуулж өгөх учраас чухал хэсэг байдаг. Байгууллагын маркетингийн орчин нь дараах зүйлээс бүрддэг. Үүнд:Дотоод орчин: Ажилчин албан хаагчид, технологи, цалин, санхүү гэх мэтМикро-орчин: Үйлчлүүлэгчид ба ...

Цааш үзэх