МАСТЕР МАРКЕТЕР СУРГАЛТ

МАСТЕР МАРКЕТЕР СУРГАЛТ


СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:


Орчин үеийн маркетингийн олон, арга зүйн мэдээллийг суралцагчид олгох. Маркетингийн албаа, маркетингийн ажлаа үр дүнтэй гүйцэтгэх, шилдэг маркетеруудыг бэлтгэх төрүүлэх.


СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:


 • Орчин үеийн маркетингийн онол практикийн хандлагуудыг нэг дор багтаан хичээллэнэ.

 • Богино хугацаанд маркетингийн гол гол ойлголт, мэдлэгийг эзэмшүүлнэ.

 • Мэргэшсэн, туршлагатай зөвлөх сургагч нар хичээл заана.

 • Амжилттай суралцагсдад зохион байгуулагч байгууллагын сертификат гардуулна.

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛУУД:


 • Суралцагч боломжийн, хямд төлбөрөөр, ажлаа цалгардуулалгүйгээр орчин үеийн Маркетингийн онол практик хосолсон мэдээллийг олж авна.

 • Суралцагч маркетингийн хамгийн сүүлийн үеийн хандлага, мэдлэг, ойлголтуудтай танилцаж, маркетингийн бодлогоо онолын үүднээс, системтэй удирдах арга барил, шинэтгэл хийх санааг олж авна.

 • Суралцагч “бизнесийн холбоо, сүлбээгээ тэлэх, бие биенийхээ туршлагаас суралцах боломжтой.

 • Суралцагч сургагч, зөвлөхүүдээс байгууллагадаа зөвлөгөө, сургалт авах, өөрчлөлтийн төсөл хамтран зохион байгуулах боломжтой.

СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН


Богино хугацаанд маркетингийн орчин үеийн арга хэрэгсэлүүдээр мэдээлэл авна


 • Сургагч багш нараас ганцаарчилсан зөвлөгөө авч байгууллагынхаа маркетингийн ажлуудыг хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ.

 • Байгууллагын маркетингийн ажлын гүйцэтгэлүүдээ хэмжих, хэрэгжүүлэлтийг сайжруулах арга барилд суралцана.

 • Шинэ хамт олон болон хамтран суралцагчидаасаа суралцах мэдээлэл солилцох боломж бүрдэнэ

СУРГАЛТЫН ТАЛААРХ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ: 7011-1839 УТСААР