"Залуу манлайлал" хөтөлбөр

“Залуу манлайлал” хөтөлбөрийг Монголын Лектор төвөөс санаачлан 2006 онд Оюунлаг хүн та Монголын ирээдүй”, 2007 онд Иргэн та баялаг”, 2008 онд “Эрүүл байгал Монголын ирээдүй” 2009 онд “Эрүүл байгал эх дэлхийн өмч”, 2010 онд “Залуу Манлайлал –Ногоон Манлайлал” 2011 онд “Бид Эх Түүхийн Үргэлжлэл” сэдвээр 6 жил амжилттай зохион байгуулагдсан.