Бизнесийн хөгжилд

“Баланслах стратеги”

“Баланслах стратеги”

  Тэмцэл ид өрнөх үед оюун санаа тэнцвэртэй байдлаа алдах хандлагатай байдаг. Нэг зэрэг олон зүйл танд учирч болно. Тэдгээрт сэтгэл хөдлөл, айдас гутрал, хямралаар хариу үйлдэх аюул байна. Нөхцөл байдал ямар ч байлаа гэсэн оюун санааныхаа хүч чадал, бие даасан байдлыг хадгалах нь амин чухал. Тухайн агшин шаардаж буй ...

Цааш үзэх

Хэрэглэгч юу худалдан авдагийг ойлгох нь

Хэрэглэгч юу худалдан авдагийг ойлгох нь

Хэрэглэгч юуг үнэ цэнэ гэж үздэг вэ? Бизнесийн эрхэм зорилго, зорилтыг ойлгохын тулд асуух сүүлчийн асуулт бол “Хэрэглэгч юуг үнэ цэнэ гэж үздэг вэ?” гэсэн асуулт юм. Энэ хамгийн чухал асуулт байж болох юм. Гэтэл хүмүүс төдийлөн асуугаад байдаггүй. Шалтгаан нь гэвэл менежерүүд үүний хариултыг мэднэ гэж боддог явдал юм. ...

Цааш үзэх

Үйлчилгээ үл мэдрэгдэх шинжтэй

Үйлчилгээ үл мэдрэгдэх шинжтэй

Үйлчилгээ үл мэдрэгдэх чанартай, ажилтаны биеэ авч яваа байдал, харилцаанаас хамааралтайгаар хэрэглэгчдэд хоногшдог. Үйлчилгээний үндсэн үүрэг хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжтай байдлыг бий болгоход оршдог бол, хэрэглэгчээ сэтгэл дүүрэн үлдээх нь үйлчилгээний чанартай салшгүй холбоотой. Үйлчилгээний чанарыг хэмжих хэмжүүр нь үйлчилгээний ажилтаны харилцааны соёл, үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын ажилчдын багийн ажиллагаа зэргээс ...

Цааш үзэх

Нийгмийн экологич

Нийгмийн экологич

Байгалийн экологич биологийн орчныг судалдаг бол би өрийгөө хүн өөрөө бүтээсэн орчныг судалдаг “нийгмийн экологич“ гэж үздэг. “Нийгмийн экологич” гэх хэллэг миний бодож олсон зүйл л дээ. Харин салбар ухаан нь бол эртний уламжлалтай. Хамгийн гол бичиг баримт  онолын судалгаа нь Алексис де Токвиллийн “Америк дахь ардчилал“ юм. Викторын дунд ...

Цааш үзэх

Ирэх нийгмийн шинжүүд

Ирэх нийгмийн шинжүүд

Мэдлэгжсэн  нийгмийн  бүх  институт  дэлхий  дахинд  өрсөлдөх  чадвартай  байх ёстой. Ирэх нийгэм мэдлэгжсэн нийгэм байх болно. Түүний 3 гол шинж чанар нь гэвэл:- Мэдлэг мөнгөөс зардал багатайгаар шилжих боломжтой учир хил хязгаар гэж үгүй болно. - Хүн бүр албан ёсны боловсрол хялбар олж авах учир дээш дэвших хөдөлгөөн их байна ...

Цааш үзэх